• пт. мар. 31st, 2023

ДАНС: Перат се пари с помощи за COVID-19

Byadmin

авг. 9, 2022

Схеми за финансови злоупотреби и пране на пари през помощите, които се отпускат на бизнеса заради пандемията от COVID-19, е установило финансовото разузнаване към ДАНС. Това става ясно от годишния доклад на финансовото разузнаване за 2021 г.

Прането на пари става през помощи на други държави от ЕС, но са замесени български фирми, разкриват от ДАНС. Обикновено помощта се отпуска на фирма от друга държава в ЕС, а след това парите се прехвърлят на българско дружество със същите собственици като чуждата компания. Като основания за прехвърляне на парите към България е „заем“ или „плащане по фактура“.

Съмнителни сделки и преводи на пари за над 4,2 млрд. евро е проверила ДАНС през миналата година. Като агенцията е спряла преводи за над 3 млн. евро, които е изпратила на съответната прокуратура.

ДАНС е установила и широко разпространена схема за пране на пари през бърза регистрация на фирма в България от чужденец. По сметките на тези новооткрити фирми постъпват големи суми пари, които веднага се прехвърлят към чуждестранни сметки. Като в повечето случаи чужденците са били придружавани при откриването на българската банкова сметка от един конкретен български гражданин, твърди ДАНС, но без да назовават името на посредника.

„Установено е, че по новооткрити сметки на български дружества, с минимален капитал постъпват международни валутни преводи за кратък период от време, следвани от нареждане на средствата към сметки на различни физически и юридически лица в страната и чужбина. Впоследствие са получени множество SWIFT съобщения за неправомерни преводи, което предполага, че постъпилите средства са генерирани от измами от типа „социално инженерство”.

Извършените операции не съответстват на първоначално предоставената информация от лицата за извършваната от тях дейност. Установена е честа смяна на собствеността на дружествата. Не е установено дружествата да извършват реална търговска дейност на територията на страната, от което следва, че сметките се използват за транзитни с цел трансфериране на средства с неизяснен произход. Откази за връщане на средства във връзка с получени искания за връщане на преводи поради измама“, пише в доклада на финансовото разузнаване. Тези случаи били предадени на МВР.

ДАНС описва още една схема в доклада си.

„В САД ФР – ДАНС е постъпила информация по реда на ЗМИП за извършени съмнителни операции по сметка на българско търговско дружество, възлизащи на над 480 хил. евро. По случая е налице информация за бързо трансфериране на средства, без икономическа обосновка.

За период от около четири месеца, по сметка на дружеството е реализиран кредитен оборот в размер на над 900 хил. лева и дебитeн в приблизително същия размер. В хода на работата по случая е установено, че кредитните обороти по сметката се натрупват основно от входящи преводи, наредени от три различни сметки, открити в различни търговски банки, с титуляр едно и също дружество.

Основанията за преводите са „плащане горива”, „превод по договор за временно финансиране”, „фактури”. Дебитните операции се характеризират с трансфериране на постъпилия финансов ресурс (обикновено още в деня на получаване на входящите преводи) към две сметки, открити в различни търговски банки, на едно и също трето дружество, като сумата на изходящите преводи често съвпада с тази на входящите.

Преводите се нареждат единствено, чрез електронно банкиране, а основанието за тях е „По фактура”. По сметка на дружеството не се наблюдава извършване на реална търговска дейност. Установена е и свързаност между гореспоменатите три търговски дружества – дружеството наредител на средства към сметка на докладваното дружество и дружеството-бенефицент на преводи от сметка на докладваното дружество са собственост на едно и също физическо лице, което е и упълномощено лице по сметка на докладваното дружество“, пише в доклада на ДАНС.

Източник Новини.бг

Източник: http://epicenter.bg//