• пт. мар. 31st, 2023

НСИ: Средната заплата в България е била 1730 лева през второто тримесечие на годината

Byadmin

авг. 12, 2022

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1730 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2021 г. със 7,8 на сто, съобщи Националният статистически институт, цитиран от БТА.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 16,2 на сто, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 15,5 на сто, и „Добивна промишленост“ – с 14,6 на сто. Намаление на заплатите с 2 на сто е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2022 г. е 1771 лв., за май – 1708 лв., и за юни – 1710 лева.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13,4 на сто спрямо второто тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ – с 21 на сто, „Други дейности“ – с 19 на сто и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 18 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2022 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4216 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 2739 лева; „Добивна промишленост“ – 2544 лева.
Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1058 лева; „Други дейности“ – 1185 лева; „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 1262 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства със 7,8 на сто, а в частния – с 15,4 на сто.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. се увеличават с 34,4 хил., или с 1,5 на сто, спрямо края на март 2022 г., като достигат 2,31 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите има в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 30,5 на сто, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4,6 на сто, и „Операции с недвижими имоти“ – с 4,1 на сто. Най-голямо намаление на наетите по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Образование“ – с 1,6 на сто и „Строителство“ – с 1,2 на сто.

Източник: http://epicenter.bg//