• чт. мар. 23rd, 2023

Брюксел ще проверява „липсата на воля на „Булгартрансгаз“ да завърши в срок газовата връзка с Гърция

Byadmin

авг. 21, 2022

Европейската комисия има основание да провери защо България бави изграждането и експлоатацията на газовата връзка с Гърция.

Такава проверка се предлага в прав текст в открито писмо, което е пратено в Европейската комисия от бившия енергиен министър на Румъния Възван Николеску, което обаче е пратено в качеството му на председател на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в енергийните регулации (ACER, Agency for the Cooperation of Energy Regulators), съобщава „24 часа“

Писмото е изпратено до еврокомисаря по енергетиката Кадри Симсон с молба да се предприемат мерки за ускоряване на пускането на интерконектора Гърция-България (IGB).

Част от тези мерки според него са да се провери от Европейската комисия „липсата на волята на ръководството на „Булгартрансгаз“ за спазване на поетите ангажименти“, поради което газовата връзка се е забавила.

„Тази неефективност при постигането на общите цели на ЕС, съчетана с бързото развитие на други инфраструктурни проекти влоши зависимостта на европейските потребители в нашия регион от един единствен източник на доставки вместо да го намалим, както предложихме през 2014 г.“, цитира текста на писмото изданието Business World.

„Като човек, който е посветил важна част от кариерата си на обслужване на интересите на Европейския съюз, включително като президент на ACER, за мен е трудно да приема тази липса на действия от страна на службите на Европейската комисия. Целите и правилата трябва да се спазват в ЕС от всички“, казва бившият министър.

В писмото си бившият румънски енергиен министър припомня, че на 10 декември 2014 г. е дал в Европейската комисия – заедно с колегите си от Гърция и България и в присъствието на заместник-председателя на Европейската комисия за енергийния съюз Марош Шевчович – на европейския проект за Вертикален коридор с цел да диверсифицира маршрутите и особено източниците на природен газ. Това трябваше да е факт три години по-късно чрез достъп до гръцките LNG терминали и до газа, произведен в Азербайджан.

„Всички бяхме решени и оптимистично настроени, че ще генерираме алтернативни източници за европейските потребители и за тези от Република Молдова и Украйна, две съседни държави, интегрирани в нашия пазар чрез членството в Договора за енергийната общност на Югоизточна Европа“, допълва Никулеску.

Връзката между България и Гърция е трябвало да бъде първият етап от този проект. „Но смяната на правителствата в двете страни от ЕС, липсата на волята на ръководството на „Булгартрансгаз“ за спазване на поетите споразумения, както и бездействието на специализираните служби на Европейската комисия при изпълнение на задълженията им по наблюдение на изпълнението на европейските цели и свързаното с тях законодателство, включително и това относно предотвратяването на злоупотреби с господстващо позиция, направи проекта все още нефункционален днес“, посочва той.

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в енергийните регулации (ACER) помага да се гарантира правилното функциониране на единния европейски пазар на газ и електроенергия. подпомага националните регулаторни органи при изпълнението на тяхната регулаторна функция на европейско ниво и, когато е необходимо, координира работата им. Сред задачите ѝ е да помага за формулирането на европейски мрежови правила и, когато е целесъобразно, „да взема обвързващи индивидуални решения относно реда и условията за достъп и оперативна сигурност на трансграничната инфраструктура“, е отбелязано на сайта на агенцията.

Освен това ACER наблюдава вътрешните пазари на електроенергия и природен газ и докладва своите констатации, включително когато става дума за откриване и възпиране на пазарни злоупотреби на пазарите на едро.

Източник: http://epicenter.bg//