• ср. мар. 22nd, 2023

ТЕЦ-Перник инвестира в увеличаване на дела на природния газ в горивния микс

Byadmin

авг. 25, 2022

Топлофикация Перник е депозирала поредното инвестиционно намерение до директора на РИОСВ София, целящо подобряване на екологичните показатели на дружеството. Централата планира да инвестира допълнително в съоръжения за производство на енергия от природен газ.

Припомняме, че преди около 2 години централата инвестира няколко милиона евро в 3 газови когенератори, чийто монтаж почти приключва.

Според информация от директора на дружеството инж. Чавдар Стойнев се очаква новите съоръжения да влязат в експлоатация през есента.
Инвестициите в газови когенератори са част от стратегията на предприятието за по-зелено производство на енергия чрез постепенно премахване на въглищата като гориво, което ще доведедо намаляване на въглеродните емисии.

Според новото инвестиционно намерение Топлофикация Перник ще инвестира в още 2 газови когенератора, с чието пускане в експлоатация ще намали значително количеството използвани въглища.

„Причината за внедряване на нови по-екологични горива е не само в усилията на Европа за намаляване на въглеродните емисии, а и в наблюдаваната трайна тенденция за влошаване на качествата на използваните местни кафяви въглища. Експерти геолози, химици, сондьори, и маркшайдери установиха, че през годините съдържанието на пепели е увеличено, а калоричността е намаляла за сметка на себестойността на въглищата“, обясни инж. Чавдар Стойнев – директор на Топлофикация Перник.

По думите му модернизирането на предприятието чрез въвеждане на нови мощности за комбинирано производство на гореща вода, пара и електрическа енергия е от изключително значение за развитието, както и за запазване на заетостта в района.

„Реализацията на инвестиционното намерение ще доведе до значително подобряване на качеството на атмосферния въздух в Перник. Увеличаването на дела на природния газ за сметка на използваните въглища ще осигури чиста топлинна енергия за абонатите и недопускане на употребата на горива за битово отопление с нясен произход и качество. С редуцирането на количествата въглища ще се премахнат напълно замърсителите в продукта от горенето, ще се намалят генерираните количества отпадъчна пепел, сгурия и гипс, емисииите на прах, серни оксиди, азотни оксиди и въглероден диоксид“, каза инж. Чавдар Стойнев.

Последвайте Епицентър.БГ вече и в Телеграм! 

Източник: http://epicenter.bg//