• сб. апр. 1st, 2023

КЕВР трябва да одобри евентуално изменение на дългосрочния договор на „Булгаргаз“ с „Газпромекспорт“

Byadmin

авг. 29, 2022

Не само дългосрочният договор на „Булгаргаз“ с руската компания „Газпром експорт“, но и евентуално негово изменение трябва да бъде одобрено от Комисията за енергийно и водно регулиране.

В съобщение до медиите от регулатора напомнят за това законово изискване и посочват, че при тях не е постъпвало подобно искане за даване на разрешение.

При сезиране на регулаторния орган с такова искане, то ще бъде разгледано в законоустановения срок, след което КЕВР ще оповести своето решение.

Това законово правомощие на регулатора е от съществено значение, тъй като с него се гарантира сигурността на снабдяването.

Ето пълния текст на становището на КЕВР:

Във връзка с публикации и коментари в средствата за масово осведомяване по повод действащия дългосрочен договор на „Булгаргаз“ ЕАД с ООО „Газпром експорт“, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) изразява следното становище:

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2, предл. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката дългосрочните договори за изкупуване на енергия, както техните изменения, преди сключването им от енергийните предприятия, лицензирани по Закона за енергетиката, подлежат на разрешаване от КЕВР. Това законово регулаторно правомощие е от съществено значение, тъй като с него се гарантира сигурността на снабдяването.

Към момента не е постъпило искане от „Булгаргаз“ ЕАД за даване на разрешение от КЕВР за изменение на дългосрочни договори, по които дружеството е страна.

При сезиране на регулаторния орган с такова искане, същото ще бъде разгледано в законоустановения срок, след което КЕВР ще оповести своето решение.

Последвайте Епицентър.БГ вече и в Телеграм! 

Източник: http://epicenter.bg//