• чт. мар. 23rd, 2023

НСИ с неблагоприятни данни: Общият показател на бизнес климата намалява с 3,4 пункта през август

Byadmin

авг. 29, 2022

През август общият показател на бизнес климата намалява с 3,4 пункта спрямо предходния месец, съобщи Националният статистически институт. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството показателят запазва равнището си от юли.

Бизнес климатът в търговията на дребно спада с 9 пункта в резултат на резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Неблагоприятни са и прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 3,4 пункта. Оценките на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията са резервирани, като и очакванията им за следващите шест месеца се влошават. Същевременно анкетата отчита и намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено с неблагоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

През август съставният показател „бизнес климат в строителството“ запазва равнището си от юли. По мнение на строителните предприемачи настоящата строителна активност се оценява като благоприятна, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца се подобряват.

През август съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с един пункт, което се дължи на неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги са също по-резервирани.

Последвайте Епицентър.БГ вече и в Телеграм!  

Източник: http://epicenter.bg//