• ср. мар. 29th, 2023

Одобрени са 180 проектни предложения по подмярка за развитие на малките стопанства

Byadmin

окт. 10, 2022

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) одобри 180 проекта, подадени от кандидати по подмярка за инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства, съобщиха от Фонда.

Тя е част от мярката за инвестиции в материални активи на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Всички проекти са от приема чрез ИСУН през 2020 г.

Общият размер на финансовата помощ за одобрените проектни предложения възлиза на 4 375 119,18 лева. Кандидатите, одобрени за финансиране, ще получат уведомителни писма за представяне на документи, необходими за сключване на договори.

Подмярка 4.1.2 предоставя възможност за инвестиционна подкрепа на малки земеделски стопанства, което ще спомогне за повишаване на конкурентните им предимства. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лева, а за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лева. 

Източник: http://epicenter.bg//