• чт. мар. 23rd, 2023

Министерство на финансите пласира 200 млн. лв дълг при висока лихва от 4,47 %

Byadmin

окт. 11, 2022

На 10 октомври 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 10,5-години, деноминирана в лева, с падеж 27.07.2026 година, съобщиха от Министерството на финансите.

На проведения аукцион бяха пласирани ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 4,47 %. Общият размер на подадените поръчки достигна 230,35 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,15. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 263 базисни точки.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 80,0 %, следвани от застрахователни дружества – 14,5 %, пенсионни фондове – 4,5 % и гаранционните фондове – 1,0 % .

Това е поредният заем, който взима държавата при висока лихва през последните няколко седмици. 

През септември 2020 г. тогавашният финансов министър Кирил Ананиев пласира облигации с 30-годишен срок на обслужване и доходност от само 1.47%.

Източник: http://epicenter.bg//